Fotograf: .
Nytt nasjonalt legevaktnummer fotograf .
Fotograf: .
Nytt nasjonalt legevaktnummer fotograf .
Fotograf: Hallgeir Hove
Hjertestartaren i Stordalshallen er plassert rett over brannslangeskap i foajeen fotograf Hallgeir Hove
Spjelkesett
Spjelkesett på vaskerom i idrettshallen
Armébåre
Båre på vaskerom i idrettshallen

Nytt nasjonalt legevaktnummer 1 1 6 1 1 7

Frå 1.september 2015 ringer du 116117 når du skal kontakte legevakta. Du kjem då til legevakt-sentralen i området der du oppheld deg. Er det akutt og står om liv, ring 113.

Publisert av Hallgeir Hove. Sist endret 10.09.2015

DERSOM DET ER AKUTT OG STÅR LIV, RING 113
Dersom situasjonen er akutt og det står om liv, ringer ein framleis 113

LEGEVAKT
Men treng du å nå legevakta, er det altså innført eit felles nummer for heile landet.
På dagtid kan du framleis ringe direkte til Stordal legekontor på tlfnr 70279150.
På ettermiddag og kveld kan du også ringe direkte til Ørskog legekontor på tlfnr 70270300.

Du kan altså ALLTID bruke 116117, men då kjem du først til Ålesund og så vil dei sette deg over til Stordal eller Ørskog.

Les meir om legetenesta i Stordal og om Nasjonalt legevaktnummer

HJERTESTARTAR
I Stordalshallen sin foaje (inngongspartiet) finn du også hjertestartar. Les meir om hjertestartaren i tidlegare reportasje

BÅRE OG SPJELKEUTSTYR
På vaskerommet i idrettshallen, rett ved hovudinngongen, finn ein både båre og vakumspjelk. Les meir om dette utstyret i tidlegare reportasje

FØRSTEHJELPSUTSTYR SOM ISPOSAR, IDRETTSTAPE O.L., ER DET BRUKARGRUPPENE SJØLVE SOM MÅ SYTE FOR Å HA TILGJENGELEG!

BRANNINSTRUKS FOR STORDALSHALLEN
Branninstruks for Stordalshallen finn du som eigen pdf, nedst på sida her.

   

Søk

Kontaktinformasjon

Stordalshallen
Stordalsvegen 671 (besøksadresse) Kommunehuset (postadresse)
6250 Stordal
E-post : hallgeir.hove@stordal.kommune.no
Telefon
: 70279123

Mobil
: 90949358
Levert av ACOS AS
Nettredaktør Hallgeir Hove