Arrangement og besøk gjer at ein del faste treningar/øvingar må gå ut

Også denne hausten kan vi gle oss over at det er mange som ynskjer å besøkje Stordalshallen. I tillegg kan vi som vanleg sjå fram til ei rad flotte arrangement der. Det høge aktivitetsnivået gjer at ein del av dei faste treningane og/eller øvingane av og til må gå ut.

Publisert av Hallgeir Hove. Sist endret 06.09.2013
Fotograf: Pål Bjørn Øvrebust
Stordalshelga i langrenn, er eitt av mange flotte arrangement også denne hausten fotograf Pål Bjørn Øvrebust

For at det skal vere lettare å halde oversikt over alt det som skjer ved Stordalshallen, lagar vi med jamne mellomrom til eit oppsett der det kjem fram kva for treningar/øvingar det er som vert råka av at det anten er besøk, arrangement el.l.

Ein slik oversikt for månandane september og oktober, er no laga til og denne vil du også finne saman med oversikta over trenings- og øvingstidene. Sjå oversikta også som pdf, nedst på sida her.

Sjå gjerne også vår tidlegare reportasje om den store interessa. I forkant av dei mange arrangementa vi kan gle oss til, satsar vi som vanleg på å kunne legge ut førehandsreportasjar.

 
   

Søk

Kontaktinformasjon

Stordalshallen
Stordalsvegen 671 (besøksadresse) Kommunehuset (postadresse)
6250 Stordal
E-post : hallgeir.hove@stordal.kommune.no
Telefon
: 70279123

Mobil
: 90949358
Levert av ACOS AS
Nettredaktør Hallgeir Hove