Dømer på arrangement

Fylkespensjonisttreff i hallen 2003 I
Fylkespensjonisttreff i hallen 2003 I

I løpet av året vert det, i tillegg til dei faste arrangementa, avvikla ei rad større og mindre arrangement i Stordalshallen.

Både grendasalen og idrettshallen er særs godt eigna til dei fleste typar arrangement. Lag, organisasjonar, einskildpersonar både i og utanfor kommunen nyttar denne ofte.

Dette gjeld konsertar, teater, revyar, dansar, basarar, salsmesser, osv.

Vidare er det mange som vel å legge jubileumsferingar, barnedåpar, konfirmasjonar, bryllaup o.l. til Stordalshallen. Trivelege lokale, kombinert med eit stort og godt utrusta kjøkken, gjer Stordalshallen til eit naturleg val. Om ein ynskjer å få bringa mat, finst det fleire gode alternativ. Her kan vi anbefale Nilsgardstunet og Kokarsteinen.

   

Søk

Kontaktinformasjon

Stordalshallen
Stordalsvegen 671 (besøksadresse) Kommunehuset (postadresse)
6250 Stordal
E-post : hallgeir.hove@stordal.kommune.no
Telefon
: 70279123

Mobil
: 90949358
Levert av ACOS AS
Nettredaktør Hallgeir Hove