Publisert 19.06.2019
Stordalscup - foto frå Fjelladalen

I skrivande stund, er det berre to dagar att til folkefesten over alle folkefestar startar opp. Vi tenkjer naturlegvis på Stordalscup og som tidlegare peika på, er dette den 39. utgåva! Også denne gongen kan arrangørane gle seg over god deltaking på fotballturneringa og i tillegg vert sals - og utstillingsmessa rekordstor denne gongen. For alle som har vore med på Stordalscup, veit ein at det er så uendeleg mykje flott å få oppleve. Når det i tillegg også er gratis inngong, kan det vel knapt bli betre, eller?  

Publisert 17.06.2019
Sport Norge Ålesund

I vår presentasjon av nye samarbeidspartnarar er turen no komen til Sport Norge. Dei fleste av dykk har nok ikkje unngått å legge merke til den flotte butikken som nyleg er opna ved Amfi Moa og som namnet tilseier finn du ei rad liknande butikkar over heile landet. Hovudkontoret til Sport Norge ligg på Os, rett utanfor Bergen, der dei også har heile 5 000 kvm lagerplass.

 

Publisert 12.06.2019
Stordalscup 2019 - program, forside

I skrivande stund vert programmet for den 39. utgåva av Stordalscup, sendt til trykking. Det er no berre 9 dagar att til det brakar laus. Noko av alt det som skjer då, er den store fotballturneringa for aldersbestemte lag. Om det er lag som enno ikkje har fått meldt seg på, kan det vere greit å vite at fristen er utvida til fredag 14. juni kl 20.00.

Publisert 07.06.2019
Valldal Hytteservice - logo/skilt

Som det framgår av namnet, er det Valldal som er base for denne spennande verksemda. Det er Håvar og Ivar Normann Heggen som driv Valldal Hytteservice og i bunn og grunn kan dei stå til teneste med det aller meste når det gjeld bygging og vedlikehald av hus, hytter og andre byggverk og sjølvsagt då ikkje berre i Valldal.

Publisert 06.06.2019
Låssenteret AS - logo

Det er stadig like attraktivt å vere Stordalshallen sin samarbeidspartnar og blant dei verksemdene som kjem med no, finn vi også Låssenteret AS. Vår nye samarbeidspartnar er m.a. det største frittståande TrioVing sikkerheitssenteret i Norge.

 

 

 

Publisert 31.05.2019
Per Christian Ellefsen

Vi har nettopp annonsert at vi er så heldige å få besøk av Audun Myskja, i veke 24. No kan vi - i tillegg - gle oss over at Mental Helse Stordal har fått ja frå Per Christian Ellefsen, m.a. kjent frå filmtriologien om "Elling". Han vil halde foredrag i Stordalshallen i høve Verdensdagen for psykisk helse, søndag 29. september.

Publisert 31.05.2019
Stordalscup, oversiktsbilde

Siste dagen av mai er komen og dermed er det kun tre veker att til den årvisse folkefesten her i Stordal. Jonsokhelga går nemleg den 39. utgåva av Stordalscup av stabelen og då veit alle at det blir masse liv og røre frå fredag ettermiddag til langt ut på søndagen. Eit heilt lokalsamfunn er klar til å ta imot tusenvis av gjestar frå fjern og nær fotballgruppa har helde på i vekesvis med førebuingane. Få stadar kan nok vise til så lang og god arrangørerfaring som nettopp Stordal.

Publisert 10.05.2019
Stordalscup 2018 - fotballturnering

I skrivande stund er det berre 42 dagar att til folkefesten over alle folkefestar, nemleg Stordalscup. Dette blir den 39. utgåva og sjølv om det er fotballgruppa i Stordal IL som har vore arrangør alle desse åra, er det nok rett å hevde at det er eit heilt lokalsamfunn som er klare til å ta imot, når tusener på tusener besøkjer Stordal denne helga.  

Publisert 27.01.2009
Logo - Google

Stadig fleire finn vegen til Stordalshallen og dei siste åra er det også mange langvegsfarande som har vitja oss. No kan ein lett finne fram ved hjelp av Google Maps.

   

Søk

Kontaktinformasjon

Stordalshallen
Stordalsvegen 671 (besøksadresse) Kommunehuset (postadresse)
6250 Stordal
E-post : hallgeir.hove@stordal.kommune.no
Telefon
: 70279123

Mobil
: 90949358
Levert av ACOS AS
Nettredaktør Hallgeir Hove