Publisert 11.12.2019
Taekwon do januar 2018

Når vi no enno ein gong er godt i gong med desember månad, er det på tide å få fordelt trenings- og øvingstidene i Stordalshallen. Dei blir, som kjent , fordelt to gongar i året, nemleg ved nyttårsskiftet og rett før hausten tek til. Sjølv om det langt frå er nytt med brukarar som bur lengre inne i fjorden, i Stordalshallen, kan vi no også ynskje lag og organisasjonar heimehøyrande i nye Fjord kommune velkomne til å søkje om trenings- og øvingstid i Stordalshallen.

Publisert 09.12.2019
Logo - Atero

To nye flotte logoar er komne på plass på veggen vår. Denne gongen er det Atero AS og Camo Norge AS. Om du har lyst til å få til ein flott uteplass som i tillegg er så å seie vedlikhaldsfri, bør du definitivt kjenne til desse.

Publisert 09.12.2019
Treningsturnering des 2019 - FK Sykkylven

God aktivitet i Stordalshallen også denne helga. På laurdagen var det først skulekorpset som hadde ekstraøving, før folkedansarane overtok og hadde si juleavslutning. På søndag var det full rulle i idrettshallen, når FK Sykkylven besøkte stordalsdamene og det vart gjennomført treningsturnering, med påfyljane servering av pizza i grendasalen.

Publisert 06.12.2019
Open hall 29. des 2017

Vi er så heldige å ha velviljuge og dyktige instruktørar her i Stordal, både på skytebana, på trampolina og i klatreveggen. Mange av dei har faktisk vore med på dette, i ulike samanhengar, i over 20 år no. Dei siste fire åra har dei også vore med og gjort det mulig for oss å invitere til ei kjekk aktivitetsøkt i Stordalshallen, 5. juledag.

Publisert 05.12.2019
Grendacup 2018 - Vinje til topps

Vi satsar på å få arrangert Grendacup også denne jula og då blir dette den 24. utgåva. Tradisjonen tru er det 2. juledag det skjer og vi håper sjølvsagt at dette skal bli den same, kjekke sosiale møteplassen som tidlegare.

Publisert 16.11.2019
Konsert Stordal Hornmusikklag m.fl. søndag 10. nov 2019

Stordal Hornmusikklag, saman med Stordal Skulekorps og gjestar frå Vestrefjord skulekorps stod bak ein feiande flott konsert i Stordalshallen, søndag den 10. november. Publikum fekk også stifte bekjentskap med skulekorpset sin nye dirignet, Paul Bennett.

Publisert 10.10.2019
Stordalssamlinga 2019 - deltakarar og instruktørar

Sist helg gjekk den tradisjonsrike Stordalssamlinga av stabelen. Over 40 unge og lovande langrennsløparar frå heile fylket vårt, kan sjå tilbake på ei helg med mange nyttige treningar leia av dyktige instruktørar og ikkje minst ei helg der dei også har fått litt tid til den sosiale biten. I ein elles så hektisk treningskvardag, er ikkje minst dette ein viktig motivasjonsfaktor.

Publisert 02.10.2019
Grendacup 2018 - 5. t.o.m 8. klasse

Sjølv om vi sit med eit inntrykk av at vi nettopp har presentert ei ny oversikt over komande kulturarrangement har altså tre nye månadar gått og vi gjer oss difor klare til å ta fatt på dei tre siste for 2019 sin del.

Publisert 12.09.2019
Stordal Barnekor, øving sept. 08 VI

Vi kan no presentere ei samla oversikt over mykje av det som skjer av faste aktivitetar frå veke til veke. Her finn ein ikkje minst også informasjon om når dette skjer og kven som er kontaktpersonar for aktivitetane.

Publisert 27.01.2009
Logo - Google

Stadig fleire finn vegen til Stordalshallen og dei siste åra er det også mange langvegsfarande som har vitja oss. No kan ein lett finne fram ved hjelp av Google Maps.

   

Søk

Kontaktinformasjon

Stordalshallen
Stordalsvegen 671 (besøksadresse) Kommunehuset (postadresse)
6250 Stordal
E-post : hallgeir.hove@stordal.kommune.no
Telefon
: 70279123

Mobil
: 90949358
Levert av ACOS AS
Nettredaktør Hallgeir Hove