Ny oversikt over treningar/øvingar som vert påvirka av arrangement el liknande

Det høge aktivitetsnivået ved Stordalshallen, fører som kjent til at ein del treningar og øvingar må vike plass. No er det laga til ei ny oversikt og vi ber difor alle dei faste brukargruppene om å merke seg den.

Publisert av Hallgeir Hove. Sist endret 09.01.2015
Fotograf: Hallgeir Hove
Nejaføringane inviterer til Årsfest den 21. februar og heile veka i forkant, vil idrettshallen som vanleg vere oppteken fotograf Hallgeir Hove

Det er stor aktivitet året rundt i Stordalshallen og den perioden vi går inn i no er ikkje noko unntak slik sett. Februar månad, innheld m.a. både UKM og Årsfest og då veit ein at faste treningar/øvingar blir påverka.

Sjå oversikta over treningar og øvingar som vert påverka av arrangement, besøk el.l., som pdf nedst på sida.

 
   

Søk

Kontaktinformasjon

Stordalshallen
Stordalsvegen 671 (besøksadresse) Kommunehuset (postadresse)
6250 Stordal
E-post : hallgeir.hove@stordal.kommune.no
Telefon
: 70279123

Mobil
: 90949358
Levert av ACOS AS
Nettredaktør Hallgeir Hove