Fotograf: Hallgeir Hove
Grendacup i Stordalshallen laurdag 26. desember fotograf Hallgeir Hove
Fotograf: Hallgeir Hove
Putti Plutti Pott i Stordalshallen torsdag 17. desember fotograf Hallgeir Hove
Fotograf: Bjørg Jacobsen
Julegrantenning i Stordal sentrum søndag 29. november fotograf Bjørg Jacobsen
Jenny og Knut Marius - Du store mi tid!
Jenny og Knut Marius i Stordalshallen tysdag 15. desember
Fotograf: Hallgeir Hove
Førjulskonsert i Stordal kyrkje laurdag 19. desember fotograf Hallgeir Hove

Barnas juleprogram 2015

Tradisjonen tru har vi også denne jula laga til ei oversikt over mykje av alt det som skal skje i Barnas kommune. Barnas juleprogram dekkjer perioden fram til og med nyttårsaftan.

Publisert av Hallgeir Hove. Sist endret 27.11.2015

I tillegg til arrangementa og aktivitetane retta mot born og unge, har ein også denne gongen teke med det ein kjenner til av tilbod for dei vaksne. (På flygeblada som vert distribuert ut no, vil ein då finne desse på baksida av arket)

Når ein tek seg tid til å studere denne oversikta over arrangement og aktivitetstilbod, kan ein nok ikkje unngå å verte imponert over alt det vi får til i denne lille kommunen vår. Her bør det vere noko for ein kvar smak og så er det igjen berre å oppmode alle til å få med seg mange flotte opplevingar ute i det fri, anten det no vert med eller utan snø.

For mange av aktivitetane og arrangementa, viser vi også til eigne førehandsreportasjar både på heimesider og på facebook.

Barnas kommune ynskjer alle saman ei retteleg flott førjulstid!

   

Søk

Kontaktinformasjon

Stordalshallen
Stordalsvegen 671 (besøksadresse) Kommunehuset (postadresse)
6250 Stordal
E-post : hallgeir.hove@stordal.kommune.no
Telefon
: 70279123

Mobil
: 90949358
Levert av ACOS AS
Nettredaktør Hallgeir Hove