Fotograf: Hallgeir Hove
Snart klart for nye helgar med futsal i Stordalshallen fotograf Hallgeir Hove
Fotograf: Hallgeir Hove
Komande helg er det ei stor gruppe frå Spkl Herd, som skal vitje oss. Då skal dei m.a. også få teste ut konkurransetrampolina vår fotograf Hallgeir Hove

Endå fleire besøk og flotte arrangement, gjer at at enkelte treningar/øvingar vert råka

Også i den perioden vi har framfor oss, er det ei rad flotte arrangement å sjå fram til. I tillegg har vi gleda av å kunne ta imot ytterlegare nye grupper som ynskjer leige Stordalshallen. Dette gjer at enkelte av dei faste aktivitetane av og til må vike plass. Ei ny oversikt over kva treningar/øvingar dette gjeld, ligg no ute.

Publisert av Hallgeir Hove. Sist endret 27.10.2014

Det er ikkje til å unngå å leggje merke til alt det fantastiske som skjer ved Stordalshallen, der det eine flotte arrangementet avløyser det andre. I tillegg vil vi også i den perioden står framfor, få besøk av grupper utanfrå. Dette er naturlegvis særs gledeleg, då ynskjemålet vårt naturlegvis er at Stordalshallen skal kome mest mulig og flest mulig til glede og nytte. Men samstundes gir det oss nokre utfordringar i høve til at alle må vise smidigheit framover og ikkje minst må alle halde seg best mulig oppdatert på det som skal skje av arrangement og besøk, slik ein slepp å møte opp og oppleve at Stordalshallen (eller delar av den) er oppteken.

Vi presenterer no difor ei ny oversikt, som viser kva treningar og/eller øvingar framover, som vert råka av arrangement og/eller besøk. Sjå oversikta som pdf nedst på sida.

Som vanleg vert også oversikta over komande arrangement som vert råka av arrangement, besøk el.l., lagt ut saman med oversikta over trenings- og øvingstidene ved Stordalshallen.

   

Søk

Kontaktinformasjon

Stordalshallen
Stordalsvegen 671 (besøksadresse) Kommunehuset (postadresse)
6250 Stordal
E-post : hallgeir.hove@stordal.kommune.no
Telefon
: 70279123

Mobil
: 90949358
Levert av ACOS AS
Nettredaktør Hallgeir Hove