Fotograf: Hilde Dyrkorn
Bra med folk på plass også denne gongen fotograf Hilde Dyrkorn
Fotograf: Hilde Dyrkorn
Ikkje noko å utsette på gevinstane! fotograf Hilde Dyrkorn
Fotograf: Hilde Dyrkorn
Bjørn, Leif og Arild er ikkje berre dugande musikantar, her tek dei hand om loddsalet på bøkene fotograf Hilde Dyrkorn
Fotograf: Hilde Dyrkorn
Litt av gevinstane ein kunne vinne på bøkene fotograf Hilde Dyrkorn
Fotograf: Hilde Dyrkorn
Stas å hente gevinstar fotograf Hilde Dyrkorn

God oppslutning, som vanleg

Det har blitt ein fast tradisjon at Stordal Hornmusikklag inviterer til basar og minikonsert, tredje fredagen i januar. Også denne gongen vert det meldt om god oppslutning og som vanleg bydde også hornmusikken, i lag med skulekorpset, på fin minikonsert. 

Publisert av Hallgeir Hove. Sist endret 26.01.2016

Torill Brastad er leiar for Stordal Hornmusikklag og ho kan fortelje at denne årvisse basaren er den viktigste inntektskjelda deira. Ho er oppteken av å takke bygdefolket for støtta, både i form av kjøp av årar og lodd på bøkene. Ikkje minst takkar ho også dei mange som har bidratt med flotte gevinstar og anna hjelp.

Vi på vår side nyttar høve til å takke Stordal Hornmusikklag for alt det dei gir oss! Ekstra imponerande blir det heile, når vi også veit kor mykje arbeid som ligg bak eit slikt arrangement.  

I vår førehandsreportasje kom vi inn på meir om dette

Du kan sjå fleire bilder frå basaren i eige album på Stordalshallen si facebookside (takk til Hilde Dyrkorn og Ruth Janne Vinje for fine bilder)

   

Søk

Kontaktinformasjon

Stordalshallen
Stordalsvegen 671 (besøksadresse) Kommunehuset (postadresse)
6250 Stordal
E-post : hallgeir.hove@stordal.kommune.no
Telefon
: 70279123

Mobil
: 90949358
Levert av ACOS AS
Nettredaktør Hallgeir Hove