Lakkering av golvet i idrettshallen.

I tidsrommet frå og med måndag den 11. august til og med søndag den 24. august, vert det ikkje høve til å nytte idrettshallen i Stordalshallen. Dette skuldast vedlikehaldslakkering av golvet.
Informasjon vert også gitt i form av plakatoppslag rundt omkring. (Sjå lenke til plakaten nederst)

Det er Byggmester Jørgen Dovland AS som skal stå for vedlikehaldslakkeringa. I samband med lakkeringa, vil også ein del større og mindre skadar på parketten verte utbetra.
   

Søk

Kontaktinformasjon

Stordalshallen
Stordalsvegen 671 (besøksadresse) Kommunehuset (postadresse)
6250 Stordal
E-post : hallgeir.hove@stordal.kommune.no
Telefon
: 70279123

Mobil
: 90949358
Levert av ACOS AS
Nettredaktør Hallgeir Hove