Leige av Stordalshallen

Stadig fleire vel å leige Stordalshallen til tilstellingar av ulikt slag. Stordalshallen har flotte lokaler som er veleigna til eit kvart høve.
Fylkespensjonisttreff i hallen 2003 I
Stordalshallen - for eit kvart høve!
I tillegg til at Stordalshallen vert nytta til tilstellingar, er det også ein heil del utstyr som kan leigast og leigesatsane er låge.

Mange, også utanfor kommunegrensene, har vidare oppdaga kor flott det er i Stordalshallen og ein har også høve til å leige fast treningstid ved hallen.
 
   

Søk

Kontaktinformasjon

Stordalshallen
Stordalsvegen 671 (besøksadresse) Kommunehuset (postadresse)
6250 Stordal
E-post : hallgeir.hove@stordal.kommune.no
Telefon
: 70279123

Mobil
: 90949358
Levert av ACOS AS
Nettredaktør Hallgeir Hove