Leige av Stordalshallen til tilstellingar

Stordalshallen vert også ofte nytta til private tilstellingar av ulikt slag. Både grendasal og idrettshall kan nyttast og i tillegg er der eit stort og godt kjøkken.

Fotograf: Hallgeir Hove
Grendasalen er godt eigna til tilstellingar av ulikt slag. fotograf Hallgeir Hove

Også når det gjeld slike tilstellingar er leigesatsane låge. Om ein ynskjer det, vil ein sjølvsagt kunne disponere lokala ei tid i forkant/etterkant av tilstellinga i samband med tillaging/opprydding.

Nedanfor presenterer ein satsane pr. 14. september 2016.

 
Leige av Stordalshallen til tilstellingar
Leige av Stordalshallen til tilstellingar
Type tilstelling:Leigesats:
Barnedåpkr 1 500,-
Konfirmasjonkr 1 500,-
Åremålsdag (dagtid)kr 1 500,-
Åremålsdag (kveldstid)kr 2 500,-
Bryllaup kr 4 000,-
   

Søk

Kontaktinformasjon

Stordalshallen
Stordalsvegen 671 (besøksadresse) Kommunehuset (postadresse)
6250 Stordal
E-post : hallgeir.hove@stordal.kommune.no
Telefon
: 70279123

Mobil
: 90949358
Levert av ACOS AS
Nettredaktør Hallgeir Hove