Leige av treningstid for lag og organisasjonar utanfor kommunen

Lag og organisasjonar heimehøyrande i Stordal kommune trener og øver i Stordalshallen gratis. Også lag utanfrå kan sjølvsagt nytte Stordalshallen og leiga er rimeleg.

Leigesatsane pr. 21. mai 2010, er:

Leige av treningstid
Leige av treningstid
Del av hallen:Leigesats pr. time:
1/3kr 200,-
2/3kr 300,-
Heilekr 400,-
Klatreveggkr 400,-*
*NB! Må ha godkjent instruktør!
   

Søk

Kontaktinformasjon

Stordalshallen
Stordalsvegen 671 (besøksadresse) Kommunehuset (postadresse)
6250 Stordal
E-post : hallgeir.hove@stordal.kommune.no
Telefon
: 70279123

Mobil
: 90949358
Levert av ACOS AS
Nettredaktør Hallgeir Hove