Fotograf: Forbrukerrådet
Stordal kommune er best i Møre og Romsdal og nest best i landet når Forbrukerrådet testar kommunane! fotograf Forbrukerrådet
Forbrukerrådet sin kommunetest 2016 - landsoversikt
Forbrukerrådet sin kommunetest 2016 - landsoversikt
Forbrukerrådet sin kommunetest 2016 - Møre og Romsdal
Forbrukerrådet sin kommunetest 2016 - Møre og Romsdal
Forbrukerrådet sin kommunetest 2016 - Stordal kommune
Forbrukerrådet sin kommunetest 2016 - Stordal kommune
Fotograf: Hallgeir Hove
Guhild Sætre intervjuva m.a. ordførar og rådmann fotograf Hallgeir Hove

Nest best i landet!

For fjerde gong har Forbrukerrådet gjennomført ein grundig test av alle landets kommunar. Det er ikkje til å legge skjul på at vi synest det er stas at Stordal kommune kjem på 2. plass på landsbasis og på 1. plass i Møre og Romsdal!


Publisert av Hallgeir Hove. Sist endret 02.06.2016

Nedanfor kan de lese kva kommunikasjonsrådgjevar Øyvind Herseth Kaldestad skriv til oss i e-post motteken i dag:

Hei!

Gratulerer som fylkesvinner i Forbrukerrådets Kommunetest 2016 (og nest best i landet)!

For fjerde gang har vi gjennomført en grundig test av alle landets kommuner. Vi håper de gode resultatene dere har oppnådd kan være til inspirasjon for andre kommuner både i fylket og på landsbasis.

Dere finner resultatene og mer om testen på forbrukerrådet.no: http://www.forbrukerradet.no/kommunetesten/

Vi har også sendt fylkespressemelding til media i fylket deres.

Hvis dere ønsker, så kan dere benytte den vedlagte digitale «diplom» , for eksempel på Facebook eller på nettsidene deres.

Hvis dere har spørsmål knyttet til testen, ta kontakt med Jarle Oppedal, leder fakta og analyse i Forbrukerrådet, (+47) 952 05 774, jarle.oppedal@forbrukerradet.no.

Vennlig hilsen
Øyvind Herseth Kaldestad
Kommunikasjonsrådgiver
M: +47 480 82 619


Forbrukerrådet har laga til eit oppsett som viser kva som kjenneteiknar kommunane som gjer det best i kommunetesten (her bokmål):

- Ledelsen i kommunen er opptatt av god service, og det gjenspeiles gjerne i kommunens verdier, mål, strategier og planer

- Hele organisasjonen sørger for et målrettet arbeid med å yte god service til innbyggerne

- De er opptatt av å ha en god dialog: «snakke med innbyggeren, ikke til».

- Flere satser på god digital kontakt med innbyggerne

- De har fokus på tilgjengelighet, og tilbyr gjerne «en dør inn» for innbyggerne. For eksempel har de et servicetorg eller «åpent rådhus». Tankegangen går også igjen i kommunens digitale satsing.

- De har gode rutiner for å håndtere henvendelser fra innbyggerne, og gjerne svarfrister

- Flere har jevnlige brukerundersøkelser


Les meir om testfakta vedr Kommunetesten 2016 på Forbrukerrådet si heimeside 

Sjekk gjerne denne oversikta på landsbasis og finn også fram til resultata kommune for kommune!

No er det ikkje første gongen Stordal kommune gjer det godt når det gjeld kåringar og utmerkingar. Her er nokre døme:

Stordal vart kåra til Årets Turkommune i 2005!

Stordal vart kåra til Årets Fotballkommune i 2007!

Stordal vart kåra til Årets Ungdomskommune i 2009!

Stordal skule vart kåra til Norges beste skule i 2011!

Stordal blant landets beste i ny undersøking!

Stordal på topp! (2012)

Stordal vart kåra til Landets mest effektive kommune i 2013!

Om vi tek med litt frå idrett- og kulturlivet i tillegg, kan denne vi kalla: "Stordal vert lagt merke til!" kanskje vere eit godt døme?

Vi gler oss sjølvsagt stort over resultatet presentert av Forbrukerrådet i dag og registrerer at vi har endå litt meir å gå på. Det får vi satse på å innfri til neste kommunetest!

   

Søk

Kontaktinformasjon

Stordalshallen
Stordalsvegen 671 (besøksadresse) Kommunehuset (postadresse)
6250 Stordal
E-post : hallgeir.hove@stordal.kommune.no
Telefon
: 70279123

Mobil
: 90949358
Levert av ACOS AS
Nettredaktør Hallgeir Hove