Ny kulturkalender klar!

Vi kan no presentere ein ny kulturkalender som tek føre seg perioden frå no og til årsskiftet. Sjølv om mange arrangement er med, er det truleg slik at det er endå meir som skal skje framover. I tillegg kjem også dei faste aktivitetane frå veke til veke. Imponerande greier!

Publisert av Hallgeir Hove. Sist endret 04.10.2013
Fotograf: Hallgeir Hove
Det vert mange flotte konsertar også i den perioden vi no er i gong med! fotograf Hallgeir Hove

Det er liten tvil i at det skjer særs mykje innan kulturområdet i kommunen vår, noko også kulturkalenderen syner. 

Sjå kulturkalenderen for oktober til og med desember 2013, som eigen pdf, nedst på sida!

Sjå også oversikta over trenings-, øvings- og opningstidene.

Om det er arrangement som bør med i oversikta, er det supert om vi får tips om dette. I tillegg vil det nok kome fleire førehandsreportasjar om arrangementa etterkvart.

Minner også om dei mange flotte nettsidene og facebooksidene som lag og organisasjonar i Stordal kommune har fått på plass! Det kan vere lurt å fylje med der!

 
   

Søk

Kontaktinformasjon

Stordalshallen
Stordalsvegen 671 (besøksadresse) Kommunehuset (postadresse)
6250 Stordal
E-post : hallgeir.hove@stordal.kommune.no
Telefon
: 70279123

Mobil
: 90949358
Levert av ACOS AS
Nettredaktør Hallgeir Hove