Fotograf: UKM Norge sin graf
Slike grafar er kjekt å studere nærare! Publikum kan gle seg til nye flotte opplevingar på søndag! fotograf UKM Norge sin graf
Fotograf: UKM
Jenny har sjølvsagt vore med på landsfinalen av UKM og er også utnemnt som ambassadør for UKM. Ja, for Barnas kommune også, for den del! fotograf UKM

Rekordstor deltaking nok ein gong!

På søndag kl 18.00 er det på ny klart for lokalmønstring av UKM i Stordalshallen og på ny kan vi vise til ei deltaking få eller ingen andre kan måle seg med. Vi kan love publikum at det kjem til å bli ei stor oppleving dette her og at dei m.a. kan rekne med å få oppleve akrobatikk av ypperste merke, når også team-track´n blir rigga til!

Publisert av Hallgeir Hove. Sist endret 19.02.2016

Lat oss dvele litt med dette med deltakinga. Grafen vi legg ved viser kvar vår kommune ligg, samanlikna med tall for Møre og Romsdal og tall for heile landet vårt. Vi har tidlegare også peika på at det er nettopp i Stordal kommune at deltakinga er høgast og denne grafen (presentert som bilde her) viser dette relativt godt.

Vi har tildlegare også sett fokus på at Stordal kommune, i løpet av ein periode på sju år, var representert i det vi kan kalle landsfinalen av UKM, heile fem gongar! 

I vår førehandsreportasje i 2012, var vi inne på dette  -at Stordal verkeleg er ei UKM-kommune!

Men no rettar vi fokus på det som skal skje på søndag og då kan det vedlagte programmet vere det beste "beviset" på at dette kjem til å bli bra! Sjå dette som pdf, nedst på sida!
Rett før vi det var sett sluttstrek for påmelding, kom ytterlegare fleire med! Legg no gjerne merke til at det blir heile 9 innslag frå scena og endå fleire "innslag" på kunstutstillinga!

Sjå gjerrne også vår tidlegare førehandsreportasje som viser at arrangørane i 10. klasse er klare til å ta imot dykk!

   

Søk

Kontaktinformasjon

Stordalshallen
Stordalsvegen 671 (besøksadresse) Kommunehuset (postadresse)
6250 Stordal
E-post : hallgeir.hove@stordal.kommune.no
Telefon
: 70279123

Mobil
: 90949358
Levert av ACOS AS
Nettredaktør Hallgeir Hove