Stadig fleire vil på besøk!

Stordalshallen opplever ei enorm interesse utanfrå og stadig fleire ynskjer også å kome på besøk. Dette gjer også at oversikta over faste treningar og øvingar, som vert råka, må oppdaterast ofte. Ny oversikt er difor lagt ut no!

Publisert av Hallgeir Hove. Sist endret 17.09.2013
Fotograf: Hallgeir Hove
Nørvasund skulekorps kjem på besøk att komande fredag. Denne gongen med heile 40 deltakarar! fotograf Hallgeir Hove

På same staden som der oversikta over trenings- og øvingstidene er, finn ein også oversikt over kva treningar/øvingar som må gå ut. Dette skuldast m.a. dei mange besøka våre, dei mange flotte arrangementa av ulikt slag o.l.

Sjå den oppdaterte oversikta innlagt no!  

 
   

Søk

Kontaktinformasjon

Stordalshallen
Stordalsvegen 671 (besøksadresse) Kommunehuset (postadresse)
6250 Stordal
E-post : hallgeir.hove@stordal.kommune.no
Telefon
: 70279123

Mobil
: 90949358
Levert av ACOS AS
Nettredaktør Hallgeir Hove