Stemmerettsjubileet 2013 - program

Stemmerettsjubileet
Stemmerettsjubileet

11. juni 2013 er det hundre år sidan norske kvinner fekk full stemmerett på lik line med menn. Dette vert markert over heile landet, og det på mange ulike måtar i løpet av jubileumsåret.

Publisert av Norunn Viset Busengdal. Sist endret 12.03.2014

Den valde arrangementskomitèen i Stordal har no publisert program (PDF, 277 kB) som skal arrangerast i Stordal i løpet av 2013.

Det er også i samband med jubileet utarbeidd eit jubileumshefte som vil bli distribuert til husstandane og elles vil bli lagt ut på heimesida.

Vidare er det oppretta ei eiga facebookside slik at du kan halde deg oppdatert på alt det som skal skje framover.

Komitéen håper at du vil like denne facebooksida og sjølvsagt også at du vil dele den. På den måten kan komitéen nå ut til flest mogleg med oppdatert informasjon om arrangementa etterkvart som detaljane fell på plass.

Du finn sjølvsagt mykje meir informasjon om jubiléet på nettsida til den nasjonale stemmerettskomitéen.

   

Søk

Kontaktinformasjon

Stordalshallen
Stordalsvegen 671 (besøksadresse) Kommunehuset (postadresse)
6250 Stordal
E-post : hallgeir.hove@stordal.kommune.no
Telefon
: 70279123

Mobil
: 90949358
Levert av ACOS AS
Nettredaktør Hallgeir Hove