Treningstidene i Stordalshallen

I påvente av at fotballgruppa har fordelt treningstidene innbyrdes, gjeld dei same treningstidene som før jul. Det vert meldt at avklarande møte blir avvikla førstkomande måndag. Barneidrettsgruppa startar også opp i idrettshallen no. Gruppa har si første økt onsdag 6. januar frå kl 17.30 til kl 19.00. NB! Sjå også oppdatert oversikt over treningar som går ut pga arrangement o.l. 

Publisert av Hallgeir Hove. Sist endret 05.01.2016

Fullstendig oversikt over treningstidene i Stordalshallen vil tidlegast vere klar i neste veke altså, men legg merke til at det er arrangement og besøk som også i den perioden vi no er i gong med, som vil påverke den faste aktiviteten. Sjå oversikt nedst på sida.

Vi nyttar også høve til å ynskje alle velkomne til nye treningar og øvingar i Stordalshallen og minner samstundes om instruksane som gjeld. Sjå også desse vedlagt her!

Her finn du treningstidene frå før jul (merk altså at onsdagen er endra pga at barneidretten kjem inn der)

GODT NYTT ÅR!

   

Søk

Kontaktinformasjon

Stordalshallen
Stordalsvegen 671 (besøksadresse) Kommunehuset (postadresse)
6250 Stordal
E-post : hallgeir.hove@stordal.kommune.no
Telefon
: 70279123

Mobil
: 90949358
Levert av ACOS AS
Nettredaktør Hallgeir Hove