Vellukka konferanse

Næringslivskonferanse aug 2018. Dei fem innleiarane saman med ordførar Eva Hove - Klikk for stort bildeNæringslivskonferanse aug 2018. Dei fem innleiarane saman med ordførar Eva Hove Kjersti R Hjelle

Tema for konferansen i Stordalshallen, tysdag 28. august, var kva som må til for å lukkast med næringslivsutvikling i Fjord kommune. Det var bra oppslutning frå både Norddal og Stordal og mange som hadde innspel til arbeidet med dette viktige temaet vidare. 

Publisert av Hallgeir Hove. Sist endret 30.08.2018

Etter at ordførar Eva Hove hadde ynskt velkomen og orientert litt om arbeidet med samanslåinga av dei to kommunane, gjekk ordet vidare til dei fem innleiarane. Sjå meir om dette i vår førehandsreportasje.

Det vidare arbeidet med temaet, skal m.a. munne ut i ein eigen plan for næringsutviklinga i Fjord kommune. Etter dei mange interessante innspela frå salen, oppmoda ordføraren alle til halde fram med å vise stor interesse for dette arbeidet, før ho takka dei frammøtte for ei god og motiverande økt.

I dagens utgåve av Storfjordnytt, kan du lese meir om den nyttige konferansen.

   

Søk

Kontaktinformasjon

Stordalshallen
Stordalsvegen 671 (besøksadresse) Kommunehuset (postadresse)
6250 Stordal
E-post : hallgeir.hove@stordal.kommune.no
Telefon
: 70279123

Mobil
: 90949358
Levert av ACOS AS
Nettredaktør Hallgeir Hove