Publisert 23.05.2018
17. mai 2018 - toget i Stordal

Det vart nokre flotte feiringar av nasjonaldagen vår, både på Dyrkorn og i Stordal. Strålande sol og akkurat passe varmt - ikkje minst for dei mange bunadskledde - bidrog også til at dette vart ein suveren dag. Også arrangementsmessig, gjekk alt som det skulle og dermed kan alle sjå tilbake på nok ei vellukka feiring av nasjonaldagen vår.

Publisert 11.05.2018
Stordalscup 2017 - etter kampen mellom Ørskog og Spjelkavik

Vi nærmar oss nasjonaldagsfeiring rundt om og dermed er det også slik at det straks berre er fire veker att til ein annan stor folkefest, nemleg Stordalscup. For alle som veit kor suverent dette arrangementet er, blir det no m.a. også viktig å forsikre seg om at alle har fått ordna med påmelding til turneringa.

Publisert 04.05.2018
Konsert med Stordal Hornmusikklag 22. april 2018

Søndag den 22. april var det duka for ein ny super konsert i regi av Stordal Hornmusikklag. Denne gongen med Jenny Marita Sørås og Elias Hasle som songsolistar og med Solveig Maria og Josef Nedregård på piano. Som vanleg var det også eit nært samarbeid med skulekorpset og Vatne Hornmusikklag. Tema for den flotte konserten, der også Janet Roelofs var programleiar, var musikalar og filmmusikk.

Publisert 03.05.2018
Herdis Kamp - fylkesfestival av UKM 2018

Stordal kommune var sjølvsagt også godt representert, blant dei om lag 350 deltakarane frå heile Møre og Romsdal, under fylkesfestivalen sist helg. For dei vart det i høgst grad heimebane denne gongen og både film og kunstverka hausta lovord og på scena imponerte andre igjen med song og musikk. Truleg er det også første gongen i fylkesmønstringa av UKM si historie, med akrobatikk på teamtrack.

Publisert 02.05.2018
Fylkesfestival av UKM 2018 - 1

Stordalssamfunnet har nok ein gong vist at det er fullt ut mulig å få utretta store ting, sjølv om ein ikkje tel meir enn rundt 1000 innbyggjarar. Sist helgs fylkesfestival vart gjennomført på strak arm og det prikkfritt - i lag med UKM M&R og Møre og Romsdal musikkråd - takka vere ein fabelaktig dugnadsinnsats. Vi likar å kalle oss sjølv ein dugnadskommune og berettigelsen er ikkje akkurat svekka etter dette. I tillegg tek vi også med den gode støtta frå lokalt næringsliv og den store velviljen knytt til å stille lokalitetar og personell til disposisjon. Det er også på sin plass å trekkje fram den jobben reiseleiarane utførte og ikkje minst innsatsen til dei som hadde ansvaret for lyd, lys og media generelt. I fellesskap var vi med på å skape noko vi verkeleg skal vere stolte av.

 

Publisert 20.04.2018
Logo - Elkjøp

Vi held fram med å presentere nye samarbeidspartnarar og denne gongen er det Elkjøp vi har gleda av å ynskje velkomen med på vinnarlaget!  

Publisert 12.04.2018
Fylkesfestival av UKM 2018

Når vi no er godt i gong med april månad, er det på høg tid å presentere ei oversikt over arrangement vi kan få oppleve framover. Kalenderen no, strekkjer seg fram t.o.m juni månad og som vanleg er det mykje å sjå fram til.

Publisert 27.01.2009
Logo - Google

Stadig fleire finn vegen til Stordalshallen og dei siste åra er det også mange langvegsfarande som har vitja oss. No kan ein lett finne fram ved hjelp av Google Maps.

   

Søk

Kontaktinformasjon

Stordalshallen
Stordalsvegen 671 (besøksadresse) Kommunehuset (postadresse)
6250 Stordal
E-post : hallgeir.hove@stordal.kommune.no
Telefon
: 70279123

Mobil
: 90949358
Levert av ACOS AS
Nettredaktør Hallgeir Hove